Kunnen we u helpen?

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. IVG Libilé B.V. streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van IVG Libilé B.V achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens Als u een informatieaanvraag of een sollicitatie indient of anderszins contact hebt met , legt IVG Libilé B.V. uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan IVG Libilé B.V verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door IVG Libilé B.V aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Gebruik van cookies Naast persoonsgegevens maakt IVG Libilé B.V gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de site voor u te personaliseren en om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de site geëvalueerd kan worden. Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigingen IVG Libilé B.V behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn

Neem contact op