Kunnen we u helpen?

 

Beleidsverklaring: Kwaliteit

Ons beleid is er op gericht continuïteit en financiële gezondheid van de onderneming te borgen. Wij willen dat bereiken door middel van het op een veilige en voor het milieu verantwoorde wijze uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief de overeengekomen nazorg met een goede prijs-kwaliteitverhouding, die voldoet aan de (wettelijke) eisen en gerechtvaardigde verwachtingen van onze opdrachtgever.

De projectmatige en veilige aanpak, de reacties van onze klanten en de kritische beoordeling van ons zelf maken onze producten en diensten veilig en aantrekkelijk voor de opdrachtgevers en er wederzijds vertrouwen is in de samenwerking. Wij werken met een kwaliteitsmanagement (KMS) systeem dat voldoet aan de ISO 9001:  2015 eisen, voor het borgen en regelmatig beoordelen van de door ons gestelde doelen.

Ons beleid is gericht op het in stand houden en continue verbeteren van de doeltreffendheid van het KMS systeem. De zorg voor veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en welzijn van medewerkers en derden heeft een hoge prioriteit binnen de organisatie en wordt bereikt door het voldoen aan de (Arbo) wet en regelgeving en het voorkomen van persoonlijke, materiële- en milieuschade.

De processen en producten worden regelmatig getoetst op basis van procesindicatoren en productspecificaties, die zijn vastgelegd in het bedrijfsjaarplan en/of het managementsysteem beoordelingsverslag.

Het beleid wordt elke 3 jaar herzien en bekend gemaakt bij alle medewerkers door het op te nemen in dit handboek, door bijeenkomsten en mededelingen en tevens een deel te publiceren in de ‘Huisregels & Veiligheidsregels’ van IVG LIBILÉ BV.

Doelstellingen

De doelstellingen worden uitgewerkt in het bedrijfsjaarplan en zullen kritisch bekeken en zonodig bijgesteld worden door de directie op basis van het beleid. Jaarlijks worden de doelstellingen getoetst in een managementsysteem beoordeling (MR) door de Directeur en betrokkenen. De status en de realisatie van de doelstellingen worden in een managementsysteem beoordelingsverslag (MR verslag) opgenomen.

Ridderkerk, Juli 2022

 

 

Neem contact op